Съвременните информационни технологии позволяват да имаме връзка с мрежата навсякъде и по всяко време. Стига, разбира се, да имаме обхват. Но е факт, че понякога мобилните ни данни свършват твърде бързо. Наличието на огромен брой устройства около нас, обаче, е плюс. Защо? Тъй като може да се постигне връзка с безжичен интернет от друго устройство.

Споделяне

Разделяне на достъпа може да се постигне от всяко съвременно смарт устройство. Това включва мобилен телефон, лаптоп, дори някои видове компютри. Естествено, от тази страна възниква опасност за сигурността на данните ви. Поради това е за предпочитане да защитите вашия wifi с парола за достъп.

Споделяне може да се постигне чрез тетеринг на едно устройство към мобилните данни на друго. За целта е нужно да влезете в настройките на мобилното устройство. Там ще има специфична опция за тази цел. Тя, разбира се, си има собствено наименование. В случая с мобилните устройства обикновено, за да споделите връзката си, трябва да откриете опцията мобилна точка за достъп. Тя дава възможност на друго устройство да получи интернет свързаност към вашия хотспот.

За да направите това действие, първо устройството, което споделя безжичен интернет, трябва да има достъп до мрежата. Тоест, трябва да сте свързани или към мобилните си данни, или към Wi-Fi мрежа, за която имате парола за достъп. След като сте се свързали от устройството си, вече можете да позволите споделяне и на други. За целта, влезте в менюто за хотспот и преместете плъзгача, за да го включите. Ще получите възможност да видите паролата за достъп до вашата мобилна точка за достъп.

В този случай имате два варианта за споделяне. Ако споделяте на близки, приятели, семейство и т.н., можете директно да им кажете паролата и те да я запаметят на телефона си. Ако свързвате с тетеринг устройство на човек, на когото не искате да споделяте постоянно, можете лично да въведете паролата и да не я запазвате в другото устройство.

Споделяне от лаптоп

От лаптопа си също можете да споделите интернет. Обикновено, обаче, лаптопът ни е свързан към Wi-Fi мрежа, така че другото устройство може да се свърже директно към нея. Ако това, поради някаква причина, е възпрепятствано, разбира се, можете да пуснете хотспот и от лаптопа. Това става чрез различни менюта за различните операционни системи и лаптопи. Обикновено трябва да потърсите нещо като „безжична точка за достъп“, „хотспот“, „споделяне“. Може да са и други подобни изрази, които предполагат интернет свързаност. Отново, просто включвате, въвеждате паролата на другото устройство и сте готови.

Уверете се в сигурността си

Винаги, когато споделяте мрежова връзка, се уверете, че имате парола за достъп. Трябва да сте сигурни, че човекът, на когото споделяте връзката, няма да злоупотреби с достъпа си. Или че няма да използва достъпа, за да позволи такъв и на трети лица, което допълнително ще намали силата на връзката ви.

Как да видим паролата на безжичната си точка за достъп?

В телефона си отидете на менюто, което ви позволява да споделяте връзката си с мрежата. Там ще забележите настройки, които включват наименуване на точката за достъп, смяна на паролата и други. В полето, в което ви е изписана паролата, обикновено ще я има изписана, или ще е скрита с точки. Ако е скрита, трябва да натиснете бутончето с форма на око, за да можете да я видите.