В регламентите на закона за движение по пътищата, през 1970 г бе добавено условието, че всички движещи се през деня моторни превозни средства трябва да притежават и дневни светлини. Сега ще разберем особеностите при техния избор и какви видове се предлагат онлайн във 4sales.bg? Лесни са за монтиране?

Какво трябва да знаем при избор на дневни светлини за автомобил

Предназначението им всъщност е за подобряване видимостта на превозните средства на пътя. В по-новите модели дневните светлини са монтирани фабрично, но в по-старите е необходимо тяхното допълнително избиране и монтиране. Ето защо, ако сте от тези хора, които тепърва трябва да направите своя избор от различните разновидности, можете да се възползвате от следните препоръки:

  • размери и конструкция - важно е дневните светлини по видимата повърхност да се намират на не повече от 400 мм от крайния външен ръб на колата;

  • брой на лед диодите и тяхната мощност - колкото повече са на брой, толкова по-забележими ще сте на пътя, но и толкова консумацията от бордовата система ще е по-голяма;

  • препоръчително е типа на новите дневни светлини да е LED - те са най-икономичните към момента варианти с най-мощния и ярък лъч;

  • защита от влага - изключително важно условие е да не пропускат във вътрешността си вода и прах и като цяло да не са зависими от атмосферните влияния.

В закона за движение по пътищата в чл.5 са изредени няколко подточки във вид на допълнения, където в 7,1 се съдържа най-голямото изискване: интензитета на излъчвания светлинен поток от всеки от фаровете трябва да бъде поне 400 cd по базовата си ос.  Извън нея обаче във всяко направление не бива да превишава 1200 cd. По височина, тези модули не бива да са на разстояние по-малко от 250 мм и не повече от 1500 мм от пътната настилка. По дължина върху предната част, изискването по закон е излъчваното сияние по никакъв начин да не пречи на насрещнодвижещите се водачи.

Колко видове има

Спазвайки по-горе описаните законови изисквания за поставяне и технически характеристики на съвременните решения, можете и напълно самостоятелно да ги подберете и монтирате.

Лесно ли се монтират

Монтажът на дневните светлини за кола е изключително лесен и елементарен. Важно е да знаете, че най-често се разполагат под решетката на радиатора или на предвидените за халогените места под бронята. Препоръчително е допълнителното им прикрепване в зависимост от вида със самонарезни винтове. Контролният блок трябва да се намира колкото е възможно по-далеч от двигателя и по възможност в близост до акумулатора. Кабелите да са с нужното сечение и по правило червеният е положителния (+), а черния отрицателния  полюс (-). 

За да ги получите на отлични цени, посетете онлайн магазина 4sales.bg.