Трябва да извършите монтаж на нов контакт или да смените стария? Може ли да се справите и сами?. Работата с електричество обаче не е лесна задача и може да бъде опасна за вашата сигурност. Така че ако смятате, че тя е непосилна за вас, потърсете вещо лице, което да направи нужното свързване и зануляване при монтаж. 

Преди монтажа с помощта на отвертка премахнете капачката на контакта. Внимателно изключете кабелите, като се опитвате да запаметите как са били свързани. Ако ще ви е по-лесно, направете снимки, до които да прибегнете после. 

Как се сменява контакт? С нож отстранете малка част от изолацията на края на проводника. Те обикновено са три – черен, бял и за заземяване. Възможно е контактът да е с два проводника. Свържете черния проводник към месинговата винтова клема отстрани на изхода, белия проводник към сребърната винтова клема и голия проводник към зелената винтова клема.

Преди да закрепите изходния съд обратно към кутията, проверете дали кабелните връзки са здрави, като леко издърпате всяка от тях. Ако всичко е здраво, натиснете проводниците в кутията. 

След като изходът е закрепен, прикрепете капака. След зануляване възстановете захранването. Тествайте напрежението. Ако има напрежение, може също да включите нещо в контакта, за да сте сигурни, че всичко работи. Ако усещате леко напрежение, когато докоснете някой уред или в повърхност в дома си, то трябва незабавно да пристъпите към зануляване на вашия двоен контакт.

Абсолютно жизненоважно е клемните винтове да не притискат изолацията на кабелите. Когато използвате по-различен от двужилен кабел, уверете се, че след затягане на клемите няма оставени стърчащи кабели. Ако е необходимо, подрежете и оголете кабела според нуждите.

Металните декоративни контакти и ключове трябва да бъдат правилно заземени. Това се постига чрез свързване на фиксирания заземяващ проводник към заземителната клема на контакта или превключвателя и след това свързване на къс кабел от тази клема към заземителната клема в стенната кутия. 

Съвети за безопасност при монтаж

За да мине монтажът без проблеми, то трябва да се подготвите за връзването на жиците. Решете къде искате да инсталирате контакта и се уверете, че в електрическата кутия има достатъчно място за нов и че ел. мрежата може да издържи още един.

Винаги изключвайте захранването на въпросната верига, като завъртите съответния прекъсвач във вашия електрически панел. Задължително направете проверка, че то е изключено, преди да започнете монтажа. И извършете зануляване след това.

Носете подходящи лични предпазни средства по време на монтажа, включително ръкавици и предпазни очила, за да се предпазите от потенциални опасности. Това е валидно и по време на зануляване. Не работете в мокра среда, дори при зануляване. Никога не докосвайте откритите проводници с голи ръце или мокри инструменти.