Голяма част от потребители купуват IP камера с цел охрана или само наблюдение на отдалечени обекти – вила, къща която не се обитава през цялата година, градина. Това означава, че устройството ще бъде извън локалната за потребителя мрежа. Тук идва момента за конфигуриране на предаването така, че да може картината да се гледа чрез отдалечен достъп. Какви са настройките, необходими за тази цел?

Свързване и конфигуриране

Преди да се направи дистанционен достъп до устройството е необходимо то да бъде инсталирано в локалната мрежа и да работи реално в нея:

  • Свързване на устройството и настройка според техническите указания на производителя;
  • Конфигуриране за работа в локалната мрежа и получаване на IP в нея;
  • Тестване дали устройството работи и допълнителни настройки на камерата – ъгъл на предаване, резолюция на картината и т.н.

Приключването на тези стъпки означава, че IP уредът е конфигурирана за работа в потребителската мрежа. За да се получи интернет достъп до нея обаче е необходимо реализирането на допълнителни настройки.

Как да конфигурирате IP камерата, чрез интернет

  • Port Forwarding. Това са настройките на рутера, през които се извършва нагласянето на IP-то на вече монтираното и свързано устройство. Избира се порта, който ще се пренасочи към IP адреса на камерата. След конфигуриране на рутера е задължително извършването на подробен преглед дали всичко е въведено и зададено правилно;
  • Следващата стъпка е влизането от външна мрежа. Препоръчително е да се тества веднага след настройването на рутера, за да се коригират при нужда. При влизане от външна мрежа трябва да се въведе публичния IP адрес, който е наличен при интернет доставчика. 

Приключвайки настройките следва проверката. Най – добрият вариант това да стане веднага след конфигурирането за да се отстранят проблеми, ако има такива. В зависимост от типа устройство и неговите параметри вътрешните настройки може да са по – различни. При покупка на IP система за наблюдение е добре да се направи консултация кой модел би бил най – подходящ за конкретните потребителски нужди.