Свързването на нов щепсел не е толкова трудно, не е нужно да се обръщате към специалист. Но е важно всички проводници да бъдат свързани към правилните щифтове. Тук опасността от пожар не е толкова висока, спрямо тази от токов удар. Съвсем вероятно е, ако монтажът не е преминал правилно, то ако стъпите върху влажен бетонов под или докоснете водопроводна тръба, да усетите върху себе си електрическото напрежение. Затова трябва да бъдете внимателни. 

За свързването няма безброй много начини. А и ще ви трябват няколко основни инструмента. Ако просто сменяте повреден конектор, вероятно ще ви трябва само отвертка. Ако трябва да премахнете изолацията на кабела и да отрежете проводниците, ще ви трябва също остър нож.

Действия при свързване на щепсел

Честа причина за електрически повреди е неправилно окабелен накрайник. Свързването не е трудно, но е важно да го направите правилно и да спазвате инструкциите за безопасност. В следващите редове ще прочетете нашите съвети за правилен монтаж.

Започнете като внимателно оголите проводниците, премахвайки пластмасовата изолация. Съединете жичките. Отстранете капака като го развиете. Поставете оголени проводници в дупките на щифтовете, като правите това, обърнете специално внимание на цветовете на изолатора на проводника. Зеленото и жълтото влизат в горния щифт, синьото се вмъква отляво, а кафявият цвят отива в десния щифт. След като това е направено, можете да затегнете капачето с винтовете и сте готови.

Ако работите с двужилен кабел? Някои уреди ще имат само два проводника - жив и неутрален. Те са с „двойна изолация“ и не разчитат на заземяващия проводник за защита. Щепселът е свързан както по-горе, но няма заземяващ проводник за свързване, но се уверете, че винтът на заземяващата клема не е разхлабен. Възможно е и кабелът да е трижилен, тогава връзването е – зеленият/жълтият проводник се свързва към заземяващата клема. Синият към неутралната, а кафявият към тази с напрежение.

Важно е да няма разхлабени жици и да няма смачкани кабели, след като капакът се затвори. Препоръчително е да направите още една сверка, за да сте сигурни, че проводниците са свързани към правилните клеми. След като капакът е поставен обратно и щепселът е поставен в контакта, включете уреда, за да проверите дали работи правилно.

Както споменахме в началото, свързването може да бъде опасно, ако не е направено правилно. Така че, ако в даден момент при свързването се объркате, не се срамувайте да се обадите на електротехник, за да завърши безопасно работата. Не си струва да се опитвате да прибързате с който и да е проект, използващ електричество. Освен това никога не се изкушавайте да използвате щепсел, освен ако не сте 100% сигурни, че е безопасен.

Каква е целта на щепсела?

Главната цела на накрайниците е да позволят на ел. техниката да бъде свързана към електрическата мрежа. Този подвижен мъжки конектор с изпъкнали щифтове улеснява потока на електричество чрез съвпадение на отворите и женските контакти в гнездо, което е монтирано на стената. Например – в края на захранващия кабел за готварска печка има щепсел, благодарение на който тя се свързва към мрежата и работи без проблем.

Съвети за безопасност

  • Не претоварвайте контакти си
  • Никога не използвайте електрически уреди близо до вода
  • Проверете за прегряване на контактите
  • Обърнете внимание на мигащите светлини
  • Намалете до минимум използването на удължители
  • Използвайте електрически системи, защитени от деца
  • Запознайте се с вашето ел. табло
  • Изключвайте безопасно оборудването от контакта