Акумулаторите не издържат вечно, дори ако се грижите правилно за тях. Виждате ли, че светлините ви не са както преди, ако превозното средство пали по-трудно от обичайното и ако тази батерия е над тригодишна, вероятно вече ще е време за нова. 

Подмяната може да се случи без проблем, без да ви е необходим механик, и затова са ви нужни само няколко основни инструменти. Но ако не успеете да се справите сами с този монтаж, то потърсете първа помощ за вашия автомобил.

Важно е преди да пристъпите към премахване на стария акумулатор и свързване на новия, да спазите няколко мерки за безопасност. Не е препоръчително да имате бижута по ръцете си. Най-добре е да работите с ръкавици. Колата задължително трябва да е изгасена. Намерете безопасно място за работа. Имайте предвид, че при монтажа на новия, цялата електроника (часовник, радио, аларма, навигация) ще се нулира.

Ето кратко ръководство за монтаж:

  • Преди да пристъпите към монтаж, паркирайте автомобила на равна повърхност. Отворете предния капак, спазвайки съветите за безопасност. 
  • Разпознайте вашия акумулатор. Най-напред премахнете отрицателните клеми. Винаги се започва с тях, за да се предотврати късо съединени. Отрицателната клема обикновено е черна и може да има знак минус (-) близо до нея. Според устройството на автомобила ви може да се нуждаете от гаечен ключ, освен ако клемите нямат скоби за бързо освобождаване.
  • Насочете се и към кабела с положителен заряд. Той обикновено е в червен цвят и може да е маркиран със знак плюс (+).
  • Пристъпете към премахване на стария акумулатор.
  • Поставете новия в същото положение, като внимавате да поставяте всеки предпазител на мястото му. Всяка връзка трябва да е наред, за да не се усещат вибрации при шофиране. 
  • Пристъпете към монтаж на положителния кабел. Поставете го върху клемата и затегнете.
  • След това свържете отново отрицателния. Уверете се, че той не влиза в контакт с нищо метално. 2
  • Затворете капака и стартирайте автомобила. Направете проверка дали вашия стартер и електроника работят. Всичко трябва да е наред, ако сте свързали всички кабели с ток, както трябва. Трябва да внимавате и за обратен полюс, за да не се стигне до повишено напрежение. 

Какво трябва да направим след монтаж на нов акумулатор?

След поставянето на новия, ще ви се наложи да сверите отново часовника си, да настроите радиото и като цяло да сверите цялата компютърна система на колата си. 

Колко издържа един акумулатор?

Обикновено преди да се наложи да извършвате нов монтаж, батерията ви ще издържи пет или шест години. Други автомобили пък ще се нуждаят от нова след две години. Имайте предвид, че трябва да наблюдавате своето превозно средство и как се държат неговите електрически системи. Знайте, че смяната на батерията не е кой знае какъв проблем, а е част от рутинната поддръжка на колата.

Какво съкращава живота на акумулатора?

Някои чести практики могат да доведат до това по-скоро да ви се наложи монтаж на нова батерия. Оставянето на светлините включени, оставянето на ключовете в запалването или постоянното използване на радиото, когато двигателят не работи – това са само малка част от практиките, които трябва да намалите, за да не съкращавате живота на вашата батерия.