Мултицет е инструмент за измерване, който е изключително важен за всеки, решил да се занимава с електроника. Той комбинира три основни функции – волтметър, омметър и уред за измерване на ампери. 

Това е машинка за тестване на напрежение и стойностен аксесоар за премахване на неизправности в широка гама от електрически уреди. Възможните приложения на мултицета са доста, но те най-често се ограничават до тестване на кабели, захранващи кабели и батерия, за да се види дали работят правилно и дали се нуждаят от ремонт. 

Има два вида - аналогови и цифрови. Основната разлика е техният дисплей. Аналоговите показват измервания със стрелка, която се движи над скала. Цифровите пък имат LCD екран.

Части на мултицет

Преди да пристъпите към работа с уреда, за измерване на ел. опън, то трябва да знаете от какви елементи се състои той. Те са – дисплей или стрелка при аналоговия вариант, копче за избор и портове. Екранът показва измерванията в четири или пет цифри. Копчето за избор позволява на потребителя да настрои мултиметъра за работа и отчитане на милиампери ток, напрежение и съпротивление. В комплекта са включени и два кабела – черен и червен, които да помогнат при работа. Всеки е със специфична резба за модела уред, който сте избрали.

Как се работи с мултицет?

Задължителна първа стъпка преди да пристъпите към работа е да проверите уреда и неговата прецизност. Завъртете копчето към ома. Включете черния кабел към общия порт, а червения към омовия жак. Докоснете върховете на двата кабела, за да сте сигурни, че отчита по-малко или равно на 0,5 ома.

Ето кратко ръководство какво трябва да правите, ако искате да използвате инструмента с точност. 

Завъртете копчето за избор на AC или DC волта, в зависимост от това какво тествате. Тогава ще поставите черния кабел на отрицателния извод на компонента, който тествате, а червеният на положителния извод.

Ако искате да измерите ампери, за да откриете проблеми при обслужване на автомобила си, то трябва да следвате няколко стъпки преди да започнете да действате с уреда. Не е нужно да изваждате акумулатора. Пристъпете към свързване на червения кабел в порта 10А на вашия уред. Завъртете копчето за избор на настройка на усилвателя. Измерването трябва да е между 20 и 60 mА. Всички отклонения показват проблем при действие на двигателя. 

Препоръки при употреба на мултицет

  • Когато използвате инструмент за тестване на електричество под напрежение, е важно да вземете определени предпазни мерки, за да избегнете всякакъв шанс от токов удар, тъй като могат да възникнат инциденти.
  • Носете подходящи ръкавици;
  • Не използвайте вашия мултицет, ако някой от елементите му е повреден;
  • Не започвайте работа, ако около вас има вода;
  • Не докосвайте върховете на червения и на черния кабел по време на измерване.

Струва ли си покупката на мултицет?

Това е уред, с който може да се сдобиете, разделяйки се с малка сума пари, и който ще ви служи вярно за диагностициране на електрически проблеми. На пазара може да откриете много различни модели на различни цени. Имайте предвид, че често изключително евтините мултиметри жертват точността и надеждността. Това може да доведе до неправилни измервания, което може да бъде особено проблематично при работа върху чувствителни или критични измервания.