Как обаче да се разграничим от разновидностите и да изберем правилният за нас, как работят и какво можем да Ви предложим ще разберем в настоящия ни материал.

Слънчеви панели за дома - характеристики и правила за избор

Предназначението на тези устройства е да генерират определено количество електроенергия, докато са осветявани. Между тях обаче има отделни видове, чийто особености ще бъдат разгледани. Основно са познати:

  • монокристални - всяка от клетките е насочена в определена посока и те са най-продуктивни, когато са осветявани под конкретен ъгъл. Особено подходящи са за местности с преобладаващо ясно време;

  • поликристални - блоковете в случая са разнопосочно разпределени и те не са ефективни в условията на слънчев климат. Напротив, те са по-продуктивни в облачно време, когато осветеността е разкъсана и идва от различни посоки. Така панелът успява да обхване повече светлина, в сравнeние с по-гореописаните;

  • хибридни - при наличие на малка покривна площ, най-подходящи са хибридните аналози, защото към монохромните клетки се използва и соларен аморфен филм, способен да улавя допълнително светлина. Това го прави доста ефективен, дори и в мрачно време. Хибридните fye са признати за най-производителните, в сравнение с гореописаните и успяват да осигурят прилично количество електричество при сравнително компактни размери;

  • черни - въпреки по-добрата си визия, те не могат да се похвалят с особена производителност, защото поради черната им повърхност, която привлича топлината, се намалява ефективността.

Приложение

Намират приложение в много съвременни домакинства и предимно се използват за захранването на малки консуматори, като радио, телевизор, лаптопи и т.н. Разбира се, предлагат се и големи соларни системи, способни дори изцяло да осигуряват нуждите на домакинството и да го направят напълно автономно и независимо от електроразпределителните дружества. Подобни инсталации са доста скъпи и се състоят от няколко блока, образуващи цялостната система.

Други пък са приложими за топла вода и за отопление, където се абсорбира топлината от слънцето и се предава на водата, циркулираща в предварително изградена тръбна система с радиатори. Така се отдава топлинната енергия във вътрешността на помещението и то се затопля. Към подобна инсталация може да се прикачи и бойлера, от където постоянно да имаме топла вода за домакинството и за хигиенните ни нужди.

Типове

Основно се разделят на три типа соларни панели за ток:

  • отворени - в подобен случай, устройството е свързано към общата електрическа мрежа и нуждата от допълнително закупуване на акумулатор и контролер изчезва. Ако домашната консумация не надвишава капацитета на солара, не се изразходва електричество от мрежата. При надвишаване на мощността, автоматично започва електроподаване от общата инсталация;

  • затворени (автономни) - те не приемат външно захранване и всичко осигуряват напълно самостоятелно. Особеното тук, е че самата конфигурация трябва да е изчислена спрямо потребностите на семейството;

  • комбинирани - те съчетават двата по-горни типа, но не са широко разпространени поради високата им цена.

Принцип на работа

Накратко ще споменем, че когато в две силициеви пластини, покрити с различно вещество (бор или фосфор), попадне слънчева светлина се генерира електрически ток. Всеки модул възпроизвежда определена мощност, а ако тя трябва да бъде увеличена, се обединяват много на брой клетки до достигане на желаната стойност. Така например, в единна конфигурация, в зависимост от броя на отделни компоненти е възможно да се постигне разнообразна величина на волтажа и ампеража.

Кои са критериите за подбор

Нужно е да решите дали ще ги използвате за допълнително захранване или за основно. При първия модел на работа са достатъчни 4-5 kW / h за отопление и резервно осветление. Във втория е необходимо с точност да изчислите дневната консумация на електроенергия и да се направи анализ на сезонното потребление, както и да се добави малко резерв за непредвидени случаи.

Важно е да се уточни също, че точни стойности не е възможно да се предоставят, защото отделните домакинства имат индивидуално потребление и изисквания, а всички дадени цифри са с осреднена стойност.

Какви видове ще намерите в сайта 4sales

При нас предимно преобладават силициевите моно- и поли-кристални модели, чиято производителност варира в широки граници и съответно могат да служат за много дейности от живота. Това е например възможността за зареждане на акумулатори, за любителите на къмпинга и живота сред природата. Всяко едно от предложенията в онлайн магазина се предлага на отлична цена и с гаранция за спокойна експлоатация, а ако срещате трудности в подбора, потърсете ни. Очакваме Ви!