IP и уеб камерите имат много различия, но те зависят от това как потребителят се отнася съм технологиите. Често, едно понятие толкова често се използва в един конкретен смисъл, че той става нарицателно само за дадената област, макар да има и много други приложения.

Какви са основните разлики между уеб и IP камерите

Общото е, че и двете се използват за наблюдение или видео връзка. От тук обаче започват разликите. IP устройствата:

-       IP уредите се използва най – често за видео наблюдение. Има както жични, така и безжични устройства. Захранването на повечето подобни продукти е чрез PoE (интернет кабел);

-       IP апарата работи от голямо разстояние и може да се монтира на различни места, осигурявайки покритие на по – големи или по – малки пространства според характеристиките си;

-       Устройствата от този вид са с доста по – висока цена от обикновения уеб атрибут и това се основава на различните им, но доста добри технически параметри;

-       Устройствата за наблюдение изискват добри технически познания за свързване и настройки на работа.

За разлика от работещите през Интернет, уеб устройствата има други настройки и характеристики:

По какво се различават уеб камерите и IP камерите?

-       Доста по – евтини са, в сравнение с IP уредите;

-       Изискват минимални технически познания и се инсталират лесно;

-       Най – често се използват за общуване чрез различни приложения, като имат добри характеристики при предаване на образ и звук;

-       Няма как да бъдат поставени на недостъпни места като например ъгли, тавани, влажни помещения или дори навън;

-       Липса на възможност за въртене или променяне на ъгъла на предаване на картината, без намеса от страна на ползващият ги.

Макар понятието камера да свързва и двете устройства в името, тяхната технология на работа и предназначение са много различни едно от друго.