Връщане на продукт

1. Правилата се прилагат само и единствено спрямо ползватели, които според посочените от тях данни при сключен договор за покупко-продажба или регистрация във 4sales.bg, може да се направи извод, че са Потребители, съгл. ЗЕТ, ЗЗП, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или Директивата на Европейския парламент и Съвета от 25-ти октомври 2011 година - 2011/83/E0.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от 4sales.bg, са разписани в профила на всяка стока във 4sales.bg.

3. Цените на предлаганите стоки са с включени всички данъци и такси, и се определят от ФАНГО - БГ ЕООД в платформата 4sales.bg в профила на всяка една стока в платформатата на 4sales.bg

4. Потребителят на платформата 4sales.bg, собственост на ФАНГО - БГ ЕООД, има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, без да дължи обезщетение или неустойка. Потребителят има право да не посочва причина за отказа от сключения договор.

5. Посоченото по-горе право на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

- За доставка на стоки, които поради естеството си могат да влошат своето качество или имат кратък срок на годност;

- За доставка на запечатани стоки, които след доставката им са разпечатани и не могат да бъдат върнати поради хигиенни съображения и такива свързани със защитата на здравето (пр. епилатор, четка за коса, дамско/мъжко бельо и т.н.);

- За доставка на стоки, които са били доставени и поради естеството им са се смесили с други, от които не е възможно отделянето им.

6. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, като "търговски вид" означава вид, позволяващ последваща продажба на стоката като “новa”. Освен това, разопаковането на стоката следва да не е довело до нарушаване, което е очевидно, на търговския вид на стоката.

- В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

7. При връщане на стоката, Потребителят е задължен да я върне заедно с пълния комплект, както и всички документи с нея като фискален бон или фактура към нея. (ако са издадени такива)

8. При връщане на стоката, Потребителят е задължен да върне всички подаръци, ако е получил такива от Доставчика, заедно с поръчаната стока.

9. Процедура за връщане на продукт:

- Връщане на продукт се осъществява като попълните онлайн формуляра, който създадохме - ТУК (слагате линк?) като Потребителят се уверява, че стоката отговаря на всички условията за връщане.

- Връщането на продукта се осъществява от страна на Потребителя към ФАНГО - БГ ЕООД като се изпраща чрез куриерската фирма, с която го е получил.

- Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно Еконт офис София Илиянци - База 1 ул. „Петър Панайотов“ №3 – „Отдел Рекламации“. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика.

10. С упражняване правото на отказ от договор от Потребителя, Доставчикът ФАНГО - БГ ЕООД възстановява сумите в 15-дневен срок от получаване на стоката чрез банков превод или паричен превод при куриерската фирма, в случай че стоката отговаря на всички условия за връщане.

11. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Разходите за връщане на стоката не се регулират от 4sales и зависят изцяло куриера и метода на връщане. ФАНГО - БГ ЕООД няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната или най-евтината доставка, предлагана от 4sales.

- Разходите за връщане се заплащат от Потребителя, с изключение на случаите, в които ФАНГО - БГ ЕООД изрично се е съгласил да ги заплати.

- Когато доставчикът в платформата 4sales.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

12. При покупка, направена от ЮЛ, се прилагат разпоредбите на ЗЗД, които дерогират настоящите Общи условия.

Имейл