Гаранционни условия

I. Гаранционен период

 • Започва от датата на закупуване на уреда.

II. Предназначение

 • Уредите са за лична (домашна) употреба и не са подходящи за професионална или търговска употреба.

III. Спазване на ръководството

 • Спазването на указанията в ръководството за употреба е задължително за валидност на гаранцията.

IV. Претенции за неокомплектованост

 • Претенции за липсващи части се приемат само в момента на закупуване.

V. Транспортни дефекти

 • Транспортни дефекти не се признават след като уредът е напуснал търговския обект.

VI. Подмяна на уред

 • При подмяна на уред с нов, оставащият гаранционен период е валиден от първоначалната дата на закупуване на първия уред.

VII. Гаранционен ремонт

 • За гаранционен ремонт или замяна уредът трябва да бъде предоставен с всички аксесоари. В противен случай гаранцията може да бъде отказана, освен ако не е указано друго.

VIII. Обхват на гаранцията

 • Гаранцията покрива само електрическите части на изделието.
 • Доставчикът предоставя търговска гаранция за скрити фабрични дефекти на аксесоари за първите три месеца след закупуването.

IX. Изключения от гаранцията

 • Гаранцията не покрива:
  1. Повреди от счупване, срязване, прегряване, стопяване и други механични повреди.
  2. Повреди от претоварване, неправилна употреба, неправилно съхранение или нехайство.
  3. Повреди от транспорт и товаро-разтоварни работи.
  4. Повреди от природни бедствия, пожар, гръмотевици, наводнения, земетресения, токов удар и форсмажорни обстоятелства.
  5. Повреди на аксесоари като лампи, батерии, акумулатори, съединения, маркучи, четки, филтри, торбички, бъркалки, решетки, кошници, ножове, канички, чаши, цедки, кабели, дистанционни управления и др.
  6. Повреди, причинени от използване за комерсиални цели.

X. Невалидност на гаранцията

 • Гаранцията е невалидна в следните случаи:
  1. Ако е правен опит за ремонт или изменения от неупълномощени лица.
  2. При несъответствие между изделието и придружаващите го документи.
  3. Опит за преправяне на гаранционна карта

XI. При непотърсена пратка от сервиз поради ваша вина Ви се начислява стойноста на транспорта при бъдещо изпращане за двете посоки, които са били заплатени при първото изпращане.

Имейл