Гаранционни условия


Гаранциите не обхващат артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани по непредназначение, почиствани неправилно или с неподходящи средства. Също така, гаранциите не включват нормално износване, нараняване и издраскване, както и повреди, причинени от механични удари или други външни влияния. Не се предоставя гаранция за повреди, възникнали при транспортирането на поръчката от клиента, при монтаж от страна на клиента, повреди на стоката при неправилно отварянена опаковката с остри или режещи предмети, и неправилно монтиране от страна на потребителя.

Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни условия или извън домашна среда, освен ако не е посочено друго. Също така, гаранциите не покриват случайни или последващи повреди. Потребителят губи правата си по предоставената гаранция в следните случаи:

  • При опит за ремонт или отстраняване на несъответствия от неоторизиран сервизен център.
  • При повреди, причинени от неправилна експлоатация на артикулите от страна на потребителя.
  • При нарушаване на физическата цялост на стоката.
  • Ако клиентът не сигнализира за несъответствие при отваряне на опаковката и започва монтаж на продукта.
  • При липса на съдействие от страна на потребителя или непредставянена необходимата информация за несъответствие на стоката.
  • Гаранцията не включва щети, причинени от форсмажорни обстоятелства като наводнения, земетресения, пожари и други природни бедствия.
  • Търговската гаранция не включва компоненти на продукта с ограничен срок на годност.
Имейл